โรงเรียนบ้านทับท้อน

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านทับท้อน ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-932759

ในนาม กทบ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ในนาม กทบ มอบทุนการศึกษานักเรียน  รร.ทับท้อน

กองทุนนี้ประกอบด้วย ทุนที่เป็นคนแต่ละคนทุนทางสังคมที่ถักทอคนแต่ละคนมาเป็นกลุ่มคนหรือสัง

ในนาม ในนาม ในนาม ในนามคม