โรงเรียนบ้านทับท้อน

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านทับท้อน ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-932759

สุขภาพ ควรให้ความสนใจกับสุขภาพและวิถีชีวิต อธิบายได้ ดังนี้

สุขภาพ การเกิดของเด็กเป็นความสุขที่สำคัญ แต่ยังเป็นเหตุการณ์ที่รับผิดชอบ เพื่อที่ความสุขที่เกี่ยวข้องกับการเติมเต็มของครอบครัว จะไม่ถูกบดบังด้วยสิ่งใด คุณต้องเตรียมการอย่างระมัดระวังสำหรับขั้นตอนที่จริงจังนี้ เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่สำหรับพ่อแม่ เมื่อลูกเกิดมาป่วยหรืออ่อนแอ เพื่อลดความเสี่ยงของความโชคร้ายนี้ ผู้ปกครองควรให้ความสนใจกับสุขภาพ และวิถีชีวิตของพวกเขา สุขภาพ ของเด็กขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้ปกครองโดยตรง

แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การเสพยาและสารพิษของพ่อแม่ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อพยาธิสภาพของทารกในครรภ์ ไม่ควรอย่างยิ่ง ที่สตรีมีครรภ์จะดื่มแอลกอฮอล์ แม้แต่การดื่มแอลกอฮอล์เพียงครั้งเดียวในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อพัฒนาการผิดปกติของทารก ในทุกขั้นตอนของการก่อตัวของร่างกาย การสัมผัสกับพิษแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่อันตรายและอาจแสดงออกต่อไปว่า เป็นการละเมิดสุขภาพร่างกายและจิตใจ

สุขภาพ

ผลกระทบของแอลกอฮอล์ในช่วงระยะเวลาของการพัฒนามดลูกของทารกในครรภ์ นำไปสู่การพัฒนาของทารกในครรภ์ การเกิดของเด็กที่อ่อนแอ การตายของทารกที่สูง การกำเนิดของเด็กที่มีพัฒนาการด้อยพัฒนาแต่กำเนิดของอวัยวะแต่ละส่วน มีความผิดปกติ เด็กที่เกิดมาแม้ไม่มีข้อบกพร่องภายนอก อาจล้าหลังในด้านพัฒนาการทางร่างกาย มักจะป่วย ตั้งแต่เกิดเขากระสับกระส่ายนอนไม่หลับ เริ่มเดินและพูดช้า จิตใจของเด็กเหล่านี้ทนทุกข์เป็นพิเศษ

ตามกฎแล้วพวกเขาตามอำเภอใจ ไม่เชื่อฟังมีความจำอ่อนแอ เหนื่อยเร็ว ไม่สมดุลและความดื้อรั้นแตกต่างกัน ทุกคนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ ส่วนประกอบทั้งหมดของควันบุหรี่ สามารถทำลายข้อมูลทางพันธุกรรมในไข่ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของทารกในครรภ์ ร่างกายของเด็กในครรภ์ เคยชินกับนิโคตินอยู่แล้วในครรภ์ของแม่ที่สูบบุหรี่

นั่นคือเด็กสูบบุหรี่กับแม่จริงๆ โดยวิธีการที่ผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่ และลูกของเธอหากพวกเขาอยู่ในหมู่ผู้สูบบุหรี่ อาจได้รับผลกระทบที่เป็นอันตราย เช่นเดียวกันจากควันบุหรี่ การจัดหาสารอาหารและออกซิเจนของทารกในครรภ์จะลดลง เด็กได้รับน้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเขาจึงล้าหลังในการพัฒนา หลังคลอด ลูกของแม่ที่สูบบุหรี่ ยังคงได้รับนิโคติน และสารพิษอื่นๆ ในน้ำนมแม่ เด็กเหล่านี้นอนหลับได้ไม่ดี หงุดหงิดสะอื้น

เด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่ในปีแรกของชีวิตมีความสูง และน้ำหนักช้ากว่าวันแรก ความอยากอาหารของพวกเขา มักจะถูกรบกวน ผู้ปกครองมักสังเกตว่า พวกเขามีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างไม่สมควร เด็กเหล่านี้เริ่มยืนขึ้นเดิน และพูดในภายหลังช้ากว่าปกติ เด็กที่ครอบครัวสูบบุหรี่ มักมีโรคของระบบทางเดินหายใจส่วนบนและปอด โรคภูมิแพ้ มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหอบหืดมากขึ้น NS เด็กของมารดาที่สูบบุหรี่ มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบาหวาน

ยาเสพติด นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์ ผู้หญิงที่ใช้ยามีความเสี่ยงที่จะคลอดบุตรที่เป็นโรคร้ายแรง ยาส่งผลต่อหลอดเลือดของสมองของทารกในครรภ์ ส่งผลให้ระบบไหลเวียนในสมองบกพร่อง และทำให้เกิดความผิดปกติแต่กำเนิด อัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดในสตรีที่ใช้ยาถึง 80 เปอร์เซ็นต์ มักพบกลุ่มอาการในเด็กที่เกิด ซึ่งแสดงออกด้วยความตื่นเต้นง่ายที่เพิ่มขึ้นของเด็ก ในกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นในการสั่นสะเทือน และสมาธิสั้น

เด็กเหล่านี้ มีความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ และอาการชัก การใช้สารเสพติดของหญิงตั้งครรภ์ ทำให้เกิดการละเมิดการไหลเวียนของมดลูก การเปลี่ยนแปลงในอวัยวะของทารกในครรภ์ ตับ หัวใจ ส่งผลให้ทารกในครรภ์เสียชีวิต แจ้งให้เยาวชน และผู้ปกครอง ทราบถึงอันตรายร้ายแรง ที่แฝงตัวอยู่ที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ยาเสพติด และการสูบบุหรี่ เพื่อกำหนดสติ หรือตามธรรมเนียมที่จะกล่าวว่า จิตสำนึก ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นค่าหลัก

แจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางกฎหมาย สำหรับการใช้ยาเสพติด และสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอย่างผิดกฎหมาย หลักการสำคัญเพื่อสร้างวัคซีน ทางจิตวิทยา วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีเข้ากันไม่ได้กับนิสัยที่ไม่ดี และความไม่ลงรอยกันนี้เป็นพื้นฐาน วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี คือพฤติกรรม วิถีชีวิตที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ เสริมสร้าง และฟื้นฟูสุขภาพของประชากรที่กำหนด

วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีไม่เพียงแต่ถูกมองว่า เป็นการแพทย์ แต่ยังเป็นประเภทเศรษฐกิจ และสังคมที่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาของการผลิต และความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม พฤติกรรมที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มคุณสมบัติ ในการป้องกันของร่างกาย ได้แก่ โหมดที่ดีที่สุดของกิจกรรม และการพักผ่อนประเภทต่างๆ โภชนาการที่มีเหตุผล การออกกำลังกายที่เหมาะสม วัฒนธรรมทางกายภาพ การแข็งตัว การปฏิบัติตามกฎสุขอนามัยส่วนบุคคล

การออกกำลังกาย พลวัต การตรวจสอบสุขภาพของตนเอง พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก เด็กกลุ่มอายุที่มีแนวโน้มมากที่สุด ในรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดี ในวัยเด็กมีการดูดซึมข้อมูลหลักๆ การพัฒนาแบบแผนชีวิตขั้นพื้นฐาน จำเป็นต้องมีความต่อเนื่อง ในทุกขั้นตอนของการก่อตัวของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี สำหรับเด็กและวัยรุ่น ครอบครัว โรงเรียน สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง และมัธยมศึกษาตอนปลาย

จุดเริ่มต้นของการสอนวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีให้กับเด็กๆ เริ่มต้นด้วยการที่พวกเขาทำตามแบบอย่างของพ่อแม่ของพวกเขาเอง ลักษณะทางสรีรวิทยาของร่างกายของเด็กนั้น มีอยู่แล้วในระดับพันธุกรรม อย่างไรก็ตาม ความจริงทั่วไปข้อหนึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง มีเพียงพ่อแม่ที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้น ที่สามารถมีลูกที่แข็งแรงได้ สิ่งสำคัญคือ ต้องเข้าใจว่า การเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้อง เริ่มต้นจากตัวอย่างของเขาเอง

ไลฟ์สไตล์แอคทีฟเป็นงานแรก กีฬาในครอบครัวคือ กุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาทั้งหมด กีฬาเป็นยาแก้ซึมเศร้าที่ดีที่สุด ความเครียดทางอารมณ์รุนแรงมาก ข้อมูลมีน้ำหนักกับเรามากขึ้นทุกวัน เมื่อหลักสูตรโรงเรียนที่วุ่นวาย ประกอบกับการขาดความเข้าใจบางวิชา ในสถานการณ์เช่นนี้ เป็นเรื่องยากสำหรับเด็ก ที่ยังไม่ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาแห่งชีวิต ที่จะเน้นเสียงของตนเอง หากลูกชายหรือลูกสาวของคุณมีสุขภาพที่ดี เคลื่อนไหวทุกวัน

ปัญหาใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยประสาทเสียน้อยที่สุด จำไว้ว่าเด็กเล็กมีความกังวล และปัญหาของตัวเอง อย่าลืมสอนทัศนคติที่ถูกต้อง สำหรับปัญหาดังกล่าว เฉพาะกีฬาเท่านั้น ที่สามารถถ่วงดุลต่อภาวะซึมเศร้า และความผิดปกติได้ เมื่อเด็กลองใช้หลักการนี้โดยตรง เขาจะไม่มีวันเลิกเล่นกีฬา

 

 

 

 

 

 

อ่านบทความอื่นๆที่น่าสนใจต่อได้ที่ ภาวะซึมเศร้า คำแนะนำสำหรับภาวะซึมเศร้าหลังคลอด