โรงเรียนบ้านทับท้อน

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านทับท้อน ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-932759

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ความสุข ของผู้ให้ คือการได้เห็นรอยยิ้มจากผู้รับ

โรงเรียนบ้านทับท้อน  อ.กาญจดิษฐ์วันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ